The International Journal of Logistics Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Reviewer
Period2019 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0957-4093