The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2023 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0959-3969
OmfattningInternationell