The Journal of Financial Research (Tidskrift)

Colak, G. (Referee)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.01.202031.01.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0270-2592
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 08: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt