The Journal of Industrial Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period15.01.201121.03.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift