The Journal of Industrial Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period03.04.201620.05.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell