The Journal of Industrial Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period15.06.200919.08.2009
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0022-1821
OmfattningInternationell