The Journal of Industrial Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period19.01.201216.02.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift