The Journal of Industrial Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.06.201331.08.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell