The Journal of Industrial Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee
Period01.200803.2008
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell