The Journal of Risk Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

A review of the journal manuscript
Period06.04.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1526-5943

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning