The Journal of Risk Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

A review of the journal manuscript
Period06.04.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1526-5943

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 08: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning