The Manchester School (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Evaluation of article submitted to journal
Period15.12.200912.01.2010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1463-6786
OmfattningInternationell