The RAND Journal of Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period07.07.201623.09.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0741-6261
OmfattningInternationell