The RAND Journal of Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Reviewer
Period30.08.201907.11.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0741-6261
OmfattningInternationell