The Scandinavian Journal of Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period02.01.201230.01.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0347-0520