The Social Science Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad hoc reviewer
Period01.05.201230.05.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift