Thesis Supervisor - Tua Haldin-Herrgård

  • Karl-Erik Sveiby (Examenshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Hur höra tyst kunskap?
Period03.05.2005
ExaminandTua Haldin-Herrgård, Tua Haldin-Herrgård & Tua Haldin-Herrgård
Examination vid
  • Hanken School of Economics