Tilintarkastus-lehti (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteIcke-vetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Journal of Auditing (Tilintarkastus-Revision)/Balanssi - Reporting and governance

Topical issues in accounting,auditing, tax and law
Period01.11.200901.01.2014
Typ av tidskriftFacktidskrift
ISSN0783-0017