Triangulum – Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.09.200931.07.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1406-2755
OmfattningInternationell