Utveckling av Gränsöverskridande regional utveckling och planering, region Kvarken - en samarbetskurs mellan Umeå universitet och Hanken, Svenska handelshögskolan i Vasa

Aktivitet: Övrig

Beskrivning

Rektorsbeslut om medel för digitalisering och innovativa undervisningsmetoder
Period12.2018