Valmisteluryhmä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kansallisen kielivarannon vahvistamiksi

Aktivitet: Övrig

Beskrivning

Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen rehtorit ovat alkuvuoden 2022 aikana keskustelleet korkeakoulujensa kieltenopetuksen yhteistyön edistämisestä. Yhteistyön nähdään laajentavan ja monipuolistavan opiskelijoiden kielivalikoimaa, tarjoavan kielitaitopetusta myös korkeakoulujen henkilöstölle, ml. kansainvälinen henkilöstö, sekä vahvistavan kansallista kielivarantoa työelämätarpeisiin pääkaupunkiseudulla, ml. myös maahanmuuttajakoulutus.
Period202231.05.2022
OmfattningRegional