Vasa stadsstyrelse, konsernsektionen (Extern organisation)

Aktivitet: MedlemskapMedlemskap i offentligt organ

Beskrivning

Konsernsektionen underlydande stadsstyrelsen i Vasa, ordinarie medlem
Period20212025
VidVasa stadsstyrelse, konsernsektionen, Finland