Venture capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift