Venture capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period10.06.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1369-1066