Venture capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.201931.12.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1369-1066

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis