Haris - Hankens forskningsportal kontaktformulär Om du vill komma i kontakt med Haris - Hankens forskningsportal kan du använda kontaktuppgifterna nedan eller kontaktformuläret.

Kontaktpersons e-postadress och telefonnummer

E-post: haris@hanken.fi

Kontaktformulär