EconPub

Datauppsättning

Beskrivning

Text corpus of published academic economics articles, 2012-2018
Datum som det gjorts tillgängligt15.08.2023
FörlagHanken School of Economics
Tidsmässig täckning01.01.2012 - 31.12.2018

Citera det här