Journal data for European scholarly journals

Datauppsättning

Beskrivning

This data contains the data used for the journal article "European scholarly journals from small- and mid-size publishers: Mapping journals and public funding mechanisms"
Datum som det gjorts tillgängligt10.10.2022
FörlagZenodo

Citera det här