Journal research data sharing policies: a study of highly-cited journals in neuroscience, physics, and operations research

Datauppsättning

Datum som det gjorts tillgängligt04.07.2019
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion04.07.2019

Citera det här