Spectral irradiance at Lammi Biological Station Research Forest 2015: for assessing scale-wise similarity of curves with a thick pen

  • Saara M. Hartikainen (Skapad av)
  • Agnieszka Jach (Skapad av)
  • Aurea Grané (Skapad av)
  • T. Matthew Robson (Skapad av)

Datauppsättning

Datum som det gjorts tillgängligt2018
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion2015

Citera det här

Hartikainen, S. M. (Skapad av), Jach, A. (Skapad av), Grané, A. (Skapad av), Robson, T. M. (Skapad av) (2018). Spectral irradiance at Lammi Biological Station Research Forest 2015: for assessing scale-wise similarity of curves with a thick pen. Zenodo. 10.5281/zenodo.1246597