CERS - Centre for Relationship Marketing and Service Management

Här hittar du oss

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där CERS - Centre for Relationship Marketing and Service Management är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå Fördjupa till detaljinformation genom att klicka på punkterna.