CERS - Centre for Relationship Marketing and Service Management

  • PostadressVisa på karta

    Arkadiankatu 28, P.O. Box 478

    00101 Helsinki

    Finland

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där CERS - Centre for Relationship Marketing and Service Management är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science