CERS - Centre for Relationship Marketing and Service Management

  • !!Postal address

    Finland

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där CERS - Centre for Relationship Marketing and Service Management är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences