Institutionen för redovisning och handelsrätt

  • Postadress

    Finland

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Institutionen för redovisning och handelsrätt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences