Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Mathematics

Computer Science