Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi