Organisationsprofil

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi
  • 113 Data- och informationsvetenskap
  • 514,1 Sociologi
  • 515 Psykologi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Institutionen för företagsledning och organisation är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller