Institutionen för företagsledning och organisation

  • Postadress

    Finland

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Institutionen för företagsledning och organisation är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology