• Telefon+358 (0)9 431 331

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology