• Postadress

    Finland

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Entreprenörskap och företagsledning är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology