• !!Postal address

    Finland

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Entreprenörskap och företagsledning är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap