Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Finansiell ekonomi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences