Personaladministration och forskningsservice, Helsingfors