• P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Här hittar du oss

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där HUMLOG Institute, Helsingfors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap