HUMLOG - The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute

  • PostadressVisa på karta

    Arkadiankatu 22, P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där HUMLOG - The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science