• !!Postal address

    Finland

  • !!Postal address

    Finland

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där IPR University Center är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap