KATAJA, Helsingfors

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där KATAJA, Helsingfors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.