• Telefon+358 (0)6 3533 700

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Företagsledning och organisation, Vasa är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance