Rektorsämbetet, Vasa

  • Telefon+358 (0)6 3533 700
Filter
Artikel

Sökresultat

  • 2013

    There is gold in old

    Lindqvist, L-J., 15.03.2013, I: Hanken MBA Newsletter. Newsletter from Hanken school of Economics, 1-13, s. 1-1 1 s.

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

    1 Citeringar (Scopus)