Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1984 …2018

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om examen

Agr.forst.kand (trädgård), Helsingfors universitet, 1986

Information om utbildning

Ekon. dr, samhällsvetenskaper, Svenska handelshögskolan, Finland, 2004

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi
  • Relationskommunikation
  • Communication-in-use

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Åke Finne är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler