Foto av Agnieszka Jach
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20022022

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Fil. dr, matematik, Utah State University, Amerikas förenta stater, 2006

Information om forskning och undervisning

Creating Moodle quizzes in an automated manner:

-my article

Want to start using R, but not quite sure where to start? Here are some suggestions:

Quick-R

Cookbook for R

datacamp, Introduction to R

CRAN, manuals

And what about Python? Why not try getting these Certifications at freeDataCamp

Scientific Computing with Python
Data Analysis with Python
Machine Learning with Python

Fun/interesting (?) links:

FlowingData (Out, liar!) (3D yield curve)

Why pursue a PhD? - three practical reasons by Philip Guo

PhD comics

Looking for interesting and diverse data sets for crunching? Kaggle

Some correlations

Utbildning / akademisk kvalifikation

Matematik, MS, Wroclaw University of Technology

Tilldelningsdatum: 11.06.2001

Nyckelord

  • 112 Statistik
  • 511 Nationalekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Agnieszka Jach är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller