Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Alexander Grun är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science