Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2019

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Alexander Back är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler